Etusivu

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta sekä toimii alan tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain kansainvälisen tieteellisen seminaarin sekä ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

Ajankohtaista

Politiikkadialogi ’Yllättävät yritysvastuut’ järjestetään 15.6.2017 Aalto yliopistolla yhdessä Ympäristötiedon Foorumin ja FIBS ry:n kanssa. Lue lisää…

 

NESS 2017 ”Hopefulness” – 13th Nordic Environmental Social Science conference
6–8 June 2017, Tampere. More information

 

Syyskollokvio 2017 järjestetään 23.–24.11. Turussa. Työryhmäkutsu ja lisätietoa.