Etusivu

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta sekä toimii alan tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain kansainvälisen tieteellisen seminaarin sekä ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

Ajankohtaista

Kesäkuussa järjestämme Ympäristötiedon Foorumin ja Julkea! hankkeen kanssa politiikkadialogin Helsingissä. Olemme juuri suunnittelemassa dialogin sisältöä työnimellä: ”Julkinen ja tekevä tiede”. Kerromme sisällöstä pian lisää.

22-23.11.2018 järjestämme kansainvälisen syyskollokvion Rovaniemellä teemalla ”Naturecultures”. Kollokvio kokoontuu ensimmäistä kertaa Lapin yliopistolla. Järjestämme kollokvion yhteyteen myös jatko-opiskelijatapaamisen ”Hyde Park Sessions” 21.11.2018. Tavoitteenamme on tukea jatko-opiskelijoiden verkostoitumista myös jatkossa. Lisätietoja kollokviosta ja työryhmäkutsu julkaistaan kevään aikana.

Versus julkaistaan maaliskuussa. Versus on uusi yhteiskunnallista keskustelua vahvistava verkkojulkaisu, joka etsii, kokeilee ja luo rohkeasti uusia toimintatapoja tutkimuksesta keskusteluun. YHYS on mukana Versuksen kehittämisessä yhdessä Alue & Ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen Maantieteellisen seuran kanssa. Kehitystyötä on tehty Nesslingin ja Koneen säätiöiden hankerahoituksen avulla.