Yhteystiedot

Minna Santaoja, seuran sihteeri (etunimi.sukunimi@uta.fi)
Minna Kaljonen, puheenjohtaja (etunimi.t.sukunimi@ymparisto.fi)
Marko Ahteensuu, taloudenhoitaja (etunimi.sukunimi@utu.fi)

YHYS ylläpitää sähköpostilistaa, joka tarjoaa keskusteluyhteyden yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen harrastajille ja alan opiskelijoille. Lista toimii myös Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuskanavana.

Listalle liittyminen: lähetä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi seuraava viesti:
”subscribe yt-ymp oma.sahkopostiosoitteesi@jokuosoite.net”.
Jätä viestisi otsikkorivi tyhjäksi.

Listalle tarkoitetut viestit lähetetään osoitteeseen
yt-ymp@helsinki.fi