YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

seuraa

twitterissä

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

Ajankohtaista

Versus

Versus-verkkojulkaisu ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) järjestivät lukuvuonna 2020–2021 Viesti ja vaikuta -tiedeviestinnän tapahtumasarjan. Kurssimuotoisen tapahtuman toteutuksen tuloksena julkaistiin sarja eri yliopistojen perustutkinto-opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien populaareja tekstejä ja podcasteja.

Maaliskuun puolivälissä 2020 Suomi hiljeni. Pääministeri ja tasavallan presidentti vetosivat kansalaisiin: pysykää kotona ja vähentäkää sosiaaliset kontaktit minimiin, joukossamme on virus. Me tottelimme, käperryimme koteihimme tekemään etätöitä ja seuraamaan hallituksen lähes päivittäisiä tiedotustilaisuuksia.

Hautausmaat, joita pidetään automaattisesti suremisen paikkoina, eivät kuvaa lapsensa menettäneiden vanhempien suremisenpaikkojen skaalaa. Tunteiden maantiedettä on tutkittu esimerkiksi siitä näkökulmasta, millaisia tunteita ihmisille syntyy paikkoihin ja miten muutokset paikassa tai ihmisten elämänhistoriassa vaikuttavat paikan kokemiseen.