YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

seuraa

twitterissä

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

Ajankohtaista

Versus

Eläinperäisiin tuotteisiin perustuva ruokavalio nostettiin 2010-luvulla tutkimuksissa ja mediassa yhdeksi ilmasto- ja ympäristöongelmien aiheuttajaksi. Samalla kuluttajien kiinnostus kasvisruokavalioita kohtaan kasvoi. Syntyi uusia kasvisruokavalioita ajavia yhteisöjä.

Tutkijat ympäri Suomen kokoontuivat elokuun lopussa Poriin keskustelemaan uudenlaisesta luontosuhteesta ja kaupunkikehittämisestä monitieteiseen Urbaanit utopia ja kokeilut –symposiumiin. Tapahtuma on itsenäinen osa EU: n ja Porin kaupungin rahoittamaa UrbCulturalPlanning-hanketta. Se järjestettiin tänä vuonna toista kertaa.

Versus-podcast Kokemusten kaupunki sukeltaa humanistisen kaupunkitutkimuksen maailmaan. Keskustelun pohjana on Tanja Vahtikarin, Terhi Ainialan, Aura Kivilaakson, Pia Olssonin ja Panu Savolaisen toimittama teos Humanistinen kaupunkitutkimus (Vastapaino 2021). Teos on monitieteinen ja reflektiivinen artikkelikokoelma.