YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

seuraa

twitterissä

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) toimii alan tutkijoita ja opiskelijoita valtakunnallisesti kokoavana järjestönä Suomessa. Edistämme alan tutkimusta ja koulutusta sekä tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välistä vuoropuhelua. Järjestämme vuosittain ajankohtaiseen ympäristöpoliittiseen aiheeseen tarttuvan politiikkadialogin yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa sekä kansainvälisen syyskollokvion, jossa myös palkitaan Yrjö Haila -gradukilpailun voittaja. Versus-verkkojulkaisu kokoaa yhteen ajankohtaista tieteellistä keskustelua. Järjestämme tarpeen mukaan myös muita tilaisuuksia, tiedotamme alan tapahtumista ja toiminnasta sekä ylläpidämme yhteyksiä vastaaviin suomalaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja järjestöihin.

Ajankohtaista

yhteistyötahot

Versus on tiedettä yleistajuistava verkkojulkaisu.

Yhteiskunnallisesti aktiivinen Versus-verkkojulkaisu osallistuu julkiseen
keskusteluun tuomalla esiin tutkimukseen perustuvia näkökantoja sekä luomalla tilaa argumentoivalle ja moniääniselle keskustelulle.

Alue ja Ympäristö on yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista.

Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvitoituja artikkeleita yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettisen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa.

Ympäristötiedon foorumi edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Ympäristötiedon foorumi välittää viimeisintä tutkimustietoa päätöksenteon agendalla olevista
aiheista sekä nostaa uusia, vielä marginaalisia ympäristökysymyksiä
julkiseen keskusteluun.