Akatemia-rahoitusta kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan tutkimukseen

Suomen Akatemia myönsi Itä-Suomen yliopistolle yli 550 000 euron rahoituksen Primäärit mineraalivarannot -rahoitushaussa. Rahoitusta sai kaksi professori Rauno Sairisen johtamaa tutkimushanketta.

Toisessa rahoitetuista hankkeista tutkitaan sosiaalisen toimiluvan (SLO) käsitettä, sen sisältöjä ja yhteiskunnallisia taustaedellytyksiä kaivosteollisuudessa. Hanke on vertailututkimus Suomen, Kanadan ja Australian välillä. Siinä analysoidaan erityisesti kaivosteollisuuden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä kohdemaissa.

Tutkimuksessa selvitetään kansallisen tai osavaltiokohtaisen sääntelyn ja muiden institutionaalisten tekijöiden merkitystä sosiaalisen toimiluvan politiikassa sekä analysoidaan paikallisia protesteja ja kansalaisten asenteita sosiaalisen toimiluvan kehityksessä. Näiden pohjalta arvioidaan kaivospolitiikan tulevaisuuden haasteita. Tutkimus tehdään yhteistyössä Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä kansainvälisten partnereiden, muun muassa Queenslandin yliopiston ja Brittiläisen Kolumbian Yliopiston, kanssa. Jyväskylän yliopiston osahanketta johtaa akatemiatutkija Tapio Litmanen. Tutkimushanke sai rahoitusta nelivuotiskaudeksi yhteensä 595 407 euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 387 124 euroa.

Toinen rahoitusta saanut hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään kaivostoiminnasta koituvia ekotoksikologisia ja ympäristöterveydellisiä riskejä pintavesistöissä. Itä-Suomen yliopiston osuudessa selvitetään, miten paikallinen väestö kokee vesistöjen pilaantumisesta aiheutuvat haitat ja riskit. Hankkeen muissa osioissa selvitetään muun muassa orgaanisen aineen, metallien vuorovaikutuksen ja kulkeutumisen sekä mikrobitoiminnan roolia pintavesistöissä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää, kun tehdään riskiarviointia sekä suunnitellaan ympäristön kunnostusmenetelmiä metallikaivosten vaikutusalueilla. Tutkimuskonsortiota johtaa Jyväskylän yliopistossa professori Jussi Kukkonen, ja se sai yhteensä 1 065 734 euron nelivuotisen rahoituksen. Itä-Suomen yliopiston osahankkeen rahoitus on 166 122 euroa. Muina partnereina ovat Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomen Akatemia rahoittaa mineraalitutkimusta Primäärit mineraalivarannot -rahoitushaussa yhteensä neljällä miljoonalla eurolla. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle. Akatemialta haettu rahoitus oli kokonaisuudessaan noin 24 miljoonaa euroa. Haku oli osa Suomen Akatemian saamaa vuoden 2013 valtion lisätalousarvion rahoitusta. Sen suoman rahoituksen tavoitteena on osaamisperusteisen kasvun tukeminen Suomessa.

Lisätietoja: professori Rauno Sairinen, puh. 050 442 3146, rauno.sairinen(at)uef.fi, yliopistotutkija Tuija Mononen, puh. 040-5777019, tuija.mononen(at)uef.fi.