Hämeenlinna, 2.-3.10.2014

NJF-seminaari 476 Economics of Animal Health and Welfare.
Heterogeneity, emerging issues and incentives for change.

Ympäristökeskustelu sivuaa joskus ruuan etiikkaa.

Eläimen roolin tunnistaminen ruuan etiikassa edellyttää käsitteellistä selkeyttämistä. Nordisk Jordbruksforskning :n järjestämässä, englanninkielisessä seminaarissa Hämeenlinnassa ensi syksynä on tarkoitus keskustella ihmis-eläin -suhteesta ja karjataloudesta. Kansalaiset, jotka ymmärtävät eläimen moninaisen sosiaalisen ja kulttuurisen roolin, eivät löydä paikkaansa siinä retoriikassa, jossa se ruokavaliossa ja toimeentulona kokonaan kielletään.

Millainen on maailma, johon mahtuvat sekä karjatalous että vastuu ympäristöstä?

Maatalouspolitiikan tavoite on eläimen hyvinvointi. Eläimen hyvinvointi ja terveys liittyvät toisiinsa. Hyvinvointi on ideologinen tavoite, sen sijaan terveyttä voidaan jopa mitata. Jos eläimen hyvinvointi ja terveys riippuvat toisistaan, mikä rooli on karjatalouden järjestämisellä? Karjatalous syntyy turvallisuuden, yhteiskunnan tulonjaon ja ympäristövalvonnan ristipaineissa. Asiantuntijoille on jätetty suuri vastuu siihen liittyvistä asioista.

Kuka karjataloudesta hyötyy ja kuka siitä kärsii? Mihin se olisi sijoitettava – lähelle vai kauas, maaseudulle vai kaupunkiin?
Kärjistyvätkö kotieläinhoitajan ja suurkasvattamoyrittäjän ristiriitaiset edut?

Eläimen hyvinvointi on vain yksi tavoite punnittaessa karjatalouden mahdollisuuksia ja seurauksia.
Ruokaskandaalit ja turkiskiista nostivat ihmisten valmiutta tarkastella eläimen tuotannon laatua. Eläimen hyvinvoinnilla on toki tehtävä laadun varmistamisessa, mutta lisäksi on edellytettävä ruuan vastuullista markkinointia ja tuotannon kestävyyttä sekä hygieniaa. Tuotannon liikkeelle panevat voimat pitäisi voida tunnistaa tarkemmin tulevaisuutta ajatellen.

Keskusteleminen karjasta kuuluu ruuan etiikkaan.

NJF:n sivut seminaarista

Katri Karkinen

Kansainvälisen sosiologiajärjestön ISA:n Research Committee 24 (RC24) on jo jonkin aikaa työskennellyt perustaakseen ympäristösosiologian tiedejournaalin lippulaivakseen. RC24 onkin saanut sopimuksen Routledgen kanssa ja lehti on nyt aloittanut toimintansa. Lehden ideaan, toimitusneuvoston koostumukseen ja artikkeleiden lähettämiseen voi tutustua osoitteessa: http://explore.tandfonline.com/page/bes/aedarchives/rens-call-for-papers/#_=_

Hei,

Minut äänestettiin tänä keväänä  kansainvälisen sosiologiyhdistyksen ISA:n (International Sociological Association) RC24:n eli Environment and Society -tutkimuskomitean johtokunnan jäseneksi kaudeksi 2014-2018. ISA :n kongressi järjestetään kerran neljässä vuodessa Olympialaisten tapaan, sen lisäksi ISA järjestää välikongressin. Tänä vuonna kongressi järjestetään Yokohamassa, Japanissa, 13.-19.7.2014, tuolloin myös johtokunnan uudet jäsenet esittäytyvät. Johtokunnan jäsenenä saan mahdollisuuden kuulla tutkimuksen kannalta kiinnostavia asoita sekä edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Tarkempi kuva johtokunnan jäsenen tehtävistä ja vaikutusmahdollisuuksista tarkentuu kesän aikana. Voin myös välittää suomalaisten toiveita johtokuntaan. RC24 on vastikään alkanut julkaista uutta lehteä Environmental Sociology, johon toivotaan kontribuutioita.

Kesäisin terveisin

Marja Ylönen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto (marja.k.ylonen AT jyu.fi)