Julkea!

YHYS ry on mukana tiedejulkaisemisen kehittämishankkeessa vuosina 2017-2018.

Julkea!-hankkeen tavoitteena on löytää kotimaiseen tiedejulkaisemiseen uusia muotoja ja kehittää nykyistä julkaisutoimintaa yhteistyössä Alue- ja Ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen maantieteellisen seuran kanssa. Samalla hanke herättää keskustelua kotimaisen tiedejulkaisemisen yhteiskunnallisesta merkityksestä, seurapohjaisen julkaisutoiminnan erityisistä eduista ja haasteista, julkaisujen avoimen saatavuuden edellytyksistä ja seurauksista sekä tiedeyhteisön roolista julkaisutoiminnassa. Hanke on Koneen säätiön rahoittama. Seuran edustajia hankkeen ohjausryhmässä ovat Minna Kaljonen (@ymparisto.fi) sekä Jarno Valkonen (@ulapland.fi).

 Versus julkaistaan maaliskuussa 2018. Versus on uusi yhteiskunnallista keskustelua vahvistava verkkojulkaisu, joka etsii, kokeilee ja luo rohkeasti uusia toimintatapoja tutkimuksesta keskusteluun. YHYS on mukana Versuksen kehittämisessä yhdessä Alue & Ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen Maantieteellisen seuran kanssa. Kehitystyötä on tehty Nesslingin ja Koneen säätiöiden hankerahoituksen avulla.