Vektorikuvitus. Puhekuplia.
YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

KEVÄTNEUVOKKI 2014

15.12.2014

Asiantuntijat ympäristöpolitiikassa - vuoropuhelijoita vai vallankaappaajia?

YHYS:n perinteinen kevätneuvokki järjestettiin 8.5.2014 Helsingissä. Teemana oli tällä kertaa tieteen ja politiikan vuoropuhelu, jota käsiteltiin tehokkaan iltapäivän aikana useista eri näkökulmista. Tapahtuma keräsi yli 50 osallistujaa.

Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen avasi tilaisuuden pohtimalla tiedeyhteisön roolia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Häneen jälkeensä puheenvuoronsa saivat edustajat niin ympäristöministeriöstä, yliopistoista kuin konsulttitoimistostakin. Eräs päivän tärkeistä kysymyksistä oli tieteen rooli vallan ytimessä: kuka lopulta edustaa tiedettä päätöksenteossa, ja pääsevätkö politikot ”liian helposti” tieteen ohi? Millaista tietoa päätöksenteon tueksi lopulta tarvittaisiin: paneeleja, yksittäisiä asiantuntijoita vai erilaisia synteesiraportteja?
Paikoin kiihkeääkin keskustelua herätti kysymys konsulttien ja sisältöosaamisen välisestä suhteesta: onko konsulteilla substanssiosaamista, tai tarvitseeko sitä olla? Onko tilauksesta tehtyjä selvityksiä tuottava tutkimustyö lopulta kovin eri asia kuin konsultointi? Lopullisia vastauksia päivän aikana ei löydetty, mutta tilaisuus herätti runsaasti ajatuksia ja toi esiin runsaasti eri näkökulmia samaan teemaan.

Vektorikuvitus. Puhekuplia.