Vektorikuvitus. Megafoni.

Osallistu Yrjö Haila -gradukilpailuun!

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi.

Kilpailussa tutkimusala ymmärretään laajasti eikä kilpailuun ilmoitettavien tutkielmien koulutusohjelmia rajata. Sama koskee tutkielman kieltä. Palkittavien tutkielmien aihepiirejä voivat esimerkiksi olla ihmisen ja (luonnon-)ympäristön välinen vuorovaikutus, luonnonvarojen käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ja kiistat, ilmastonmuutos sekä lajiensuojelu. Päätöksen palkittavasta työstä tekee seuran johtokunta. Palkittavan työn tulee olla korkeatasoinen opinnäyte, ja sen tulee myös puhutella monitieteistä tutkimusyhteisöä ja osaltaan tuottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tietämystä. Tämän lisäksi opinnäytteissä arvostetaan yhteiskunnallista merkittävyyttä, ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja hyviä yhteiskunnallisia käytäntöjä kehittävää otetta.

Kilpailuun osallistuvien opinnäytetöiden tulee olla joko suomalaisen tai muunmaalaisen yliopiston muodollisesti hyväksymiä päättyvän lukuvuoden aikana (eli 1.8.-30.6.). Jos opinnäytetyön on hyväksynyt ei-suomalainen yliopisto, niin tutkielman aihepiirin tulee linkittyä selkeästi Suomeen. Vapaamuotoisen hakemuksen voi jättää työn tekijä tai ohjaaja. Hakemukset osoitetaan seuran sihteerille (anna.harri@lut.fi). Hakemusten takaraja on tänä vuonna 15.8.2022.

Hakemukseen liitetään:
· lyhyt vapaamuotoinen perustelu kilpailuun osallistumisesta
· työn tiivistelmä
· työstä annettu lausunto
· verkko-osoite tai muu tapa, jolla seuran johtokunta saa koko työn käyttöönsä
· graduntekijän yhteystiedot
· mainitsethan hakemuksessasi, saammeko julkaista nimesi ja työsi viestintäkanavissamme

Työt arvioi ja palkinnon saajan päättää YHYS ry:n johtokunta. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto luovutetaan seuran järjestämässä vuosittaisessa tutkimuskollokviossa marraskuussa.