Vektorikuvitus. Ihmisiä.

Politiikkadialogi 7.6.2023: Sielut ja nielut – Suomen metsät ilmastohätätilan aikana

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Politiikkadialogi: Sielut ja nielut - Suomen metsät ilmastohätätilan aikana

07.06.2023

Metsäkeskustelu käy kuumana niin Suomessa kuin maailmallakin. Mutta tulevatko kaikki metsän merkitykset huomioiduksi keskustelussa ja sitä kautta metsäpolitiikassa?

Metsillä on Suomessa merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa. Metsien hiilinielupotentiaali sekä terveydelliset ja henkiset ulottuvuudet ovat mukana keskustelussa, mutta kuinka hyvin metsä huomioidaan kokonaisuutena? Ilmastohätätilan aikana tarvitsemme Suomeen poikkitieteellistä keskustelua ja poliittista yhteistyötä metsien kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Tähän pyrimme osaltamme vastaamaan tämän vuoden Politiikkadialogissa.

Tarkoituksena on keskustella metsästä kahden eri näkökulman avulla. Metsän “sielut” kuvastaa meille metsän henkistä, symbolista ja kulttuurista puolta sekä metsätunteita. “Nielut” taas kertoo meille metsän materiaalisesta ja mitattavasta puolesta. “Sieluista” ja “nieluista” puhutaan usein eri termein ja sanoin, mutta tarkastelemalla niitä samanaikaisesti voimme paremmin ymmärtää metsän moninaisia merkityksiä.

Yhys ry järjestää yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa perinteisen Politiikkadialogin tänä vuonna Tieteiden talolla ke 7.6 klo 9-11.

Tarkka ohjelma puhujineen julkaistaan pian. Politiikkadialogia voi seurata myös etänä.

Lisätietoja Politiikkadialogi 2023 sivuilta.

Vektorikuvitus. Ihmisiä.