Menneet kevätneuvokit

Tervetuloa Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) ja ympäristöministeriön vuosittaiseen kevätneuvokkiin 2014

ASIANTUNTIJAT YMPÄRISTÖPOLITIIKASSA — VUOROPUHELIJOITA VAI VALLANKAAPPAAJIA?

Paikka: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, Kuukkeli

Aika: to 8.5.2014 klo 13:00-16:00

Tieteen ja politiikan vuorovaikutuksesta, näyttöön perustuvasta päätöksenteosta ja tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on puhuttu pitkään — myös ympäristöpolitiikassa. Nyt on Suomessakin siirrytty sanoista tekoihin. Suomen Akatemiaan ollaan perustamassa strategisen tutkimuksen rahoitusmuotoa, ilmastopaneeli on tuonut asiantuntijatietoa ilmastopolitiikkaan ja kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen on perustettu asiantuntijapaneeli. Myös tiedemaailma on aktivoitunut: epävirallinen professorityöryhmä otti helmikuussa kantaa Suomen energiapolitiikkaan ja vastikään Suomalainen tiedeakatemia julkaisi kannanoton talouskasvusta ja kestävästä kehityksestä.

Kehitys herättää kriittisiä kysymyksiä asiantuntijoiden vallankäytöstä demokratiassa. Onko kyse hedelmällisestä vuoropuhelusta tieteen ja politiikan välillä, vai onko julkinen valta yksinkertaisesti ulkoistanut asiantuntijuuden konsulteille, työryhmille ja selvitysmiehille?

Sivistyykö vai tyhmeneekö demokratia?

YHYS:in ja ympäristöministeriön vuosittainen kevätneuvokki luo pikasilmäyksen tieteen ja politiikan suhteeseen suomalaisessa ympäristöpolitiikassa tänään. Näkemyksellisiä katsauspuheenvuoroja esittävät niin asiantuntijat kuin virkamiehetkin.

Ohjelma koostuu asiantuntija- ja virkamiespuheenvuorosta. Jokaista esitystä seuraa lyhyt keskustelu.

*Alustava ohjelma*:

13.00Professori Janne Hukkinen/professori Pekka Jokinen YHYS ry

Avaus ja lyhyt johdatus teemaan.

13.05Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö

Avaus; Transformative knowledge for global sustainability; A new charter for the social sciences.
Millaisia tavoitteita World Social Sciences Report 2013 yhteiskuntatieteille ehdottaa globaalisti muuttuvassa ympäristössä? (Kommentteja Susanne Moserin ym. keskeisistä viesteistä ja suosituksista)

Keskustelu edellisten esitysten teemoista.

13.20Tutkimusjohtaja, PhD Laura Höijer, ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, sektoritutkimuksen uusista järjestelyistä ja asiantuntijapaneeleista.
Keskustelu

13.45Neuvotteleva virkamies Tita Korvenoja, ympäristöministeriö

UNEPin vahvistunut rooli tieteen ja politiikan vuoropuhelussa Rio+20-konferenssin jälkeen

14.00Professori Peter Lund, Aalto-yliopisto

Professorien energiapoliittinen kannanotto.

Keskustelu ja pieni tauko (kahvia automaatista omalla kustannuksella)

14.30Tutkijatohtori, PhD Hanna Kuusela, Tampereen yliopisto

Konsulttidemokratia asiantuntijuutta korvaamassa.

Keskustelu

14.50PhD Mari Hjelt, Gaia Consulting

Konsultti politiikan fasilitaattorina.

Keskustelu

15.10Erikoistutkija Paula Kivimaa, SYKE

Kestävän kehityksen systeemiset muutokset; hallituksen ja eduskunnan liitännäisorganisaatioiden (Sitra ja Motiva) toimijarooli.

15.35Tutkijatohtori Nina Nygren, Tutkimusosuuskunta Tapauksen hallituksen pj., Tampere.
Tutkimusosuuskunta Tapauksen rooli ympäristöpolitiikan asiantuntijana

Keskustelu

16.00Kevätneuvokin päätössanat ja ajatuksia vuoden 2015 teemasta.

Tervetuloa! Ei ennakkoilmoittautumista, mutta ole ajoissa paikalla!

Vuosipäivät (1995)

Ympäristöantropologian kysymyksiä (1996)

Kestävän kehityksen muodonmuutokset 1987-1997 (1997)

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka (1998)

Arvot ja luonnon arvottaminen (1999)

Yhteiskuntatieteellinen näkökulma ympäristöohjaukseen (2000)

Suomen ympäristöpolitiikan suuntaaminen 2000-luvulle (2001)

Kestävä kehitys matkalla Johannesburgiin – entä sitten? (2002)

Ympäristötiedosta ympäristöpolitiikkaan – suora tie vai moninaiset välitykset? (2003)

Oikeudenmukaisuus ja ympäristö (2004)

Epävarmuus ja ympäristöpolitiikka (2005)

Tutkimustieto ja ympäristöpoliittiset ohjelmat (2006)

Uuden polven ympäristöpolitiikka (2007)

Ekosysteemipalvelut (2008)

Kansalaisosallistuminen – ympäristöpolitiikan normatiivinen periaate (2009)

Talouskasvu, vihreä talous, kestävä kehitys ja talouden supistaminen (degrowth) (2010)

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja eheytyminen (2011)

Luonnonvarakonfliktit ja kaivosteollisuus (2012)

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – kohti politiikan ja tieteen vuoropuhelua? (2013)

Asiantuntijat ympäristöpolitiikassa – vuoropuhelijoita vai vallankaappaajia? (2014)