Menneet politiikkadialogit

YHYS Politiikkadialogi 2019: Suomen globaali jalanjälki

Katso tallenne

Maantaina 10.6.2019 Klo 9.00 – 12.30
Sonck-sali, Eteläesplanadi 16, Helsinki

Kevään 2019 Politiikkadialogissa tarkasteltiin Suomea globaalina toimijana ja pureuduttiin maapallon laajuisiin kestävyyskysymyksiin. Tilaisuuden avasivat ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Tanja Suni ja YHYSin varapuheenjohtaja Jarkko Levänen.

Suomalaisten kulutuksella ja elämäntavoilla on vahvat globaalit kytkökset. Iso osa ekologisen selkäreppumme painosta koostuu kaukana tuotetuista ja mantereelta toiselle kuljetetuista raaka-aineista ja tuotteista. Kulutuksen ekologisten vaikutusten mittaaminen, tuotantoketjujen ja materiaalivirtojen seuraaminen on hyvin haastavaa, mutta tarpeellista todellisen ekologisen jalanjälkemme ymmärtämiseksi.

Toisaalta olemme globaaleja toimijoita myös suomalaisen viennin, investointien ja kehityspolitiikan kautta. Millaista maailmaa rakennamme viemällä suomalaisia innovaatioita ja osaamista? Maailman ekosysteemi ei kestä ylimääräisen kulutuksen kasvua, joten viennilläkään ei tulisi tähdätä yksioikoisesti myynnin kasvattamiseen. Entä onko meillä tarpeeksi läpinäkyvä järjestelmä varmistamassa, että vastuullisiksi tarkoitetut investointimme tukevat kestävää kehitystä?

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seura (YHYS ry) ja Ympäristötiedon foorumi.

OHJELMA:

9.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus, ympäristöministeriön tutkimusjohtaja Tanja SuniYhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran tervehdys, seuran puheenjohtaja Jarkko Levänen
9.10 Suomalaisen kulutuksen globaali jalanjälki
Ville Uusitalo, apulaisprofessori, kestävyystiede, LUT-yliopisto: Mistä suomalaisen hiilijalanjälki muodostuu ja mitä se tarkoittaa?
Vilma Sandström, tutkijatohtori, LUT-yliopisto: Muualta tuleva ruokamme – ruoantuotannon ulkoistetut vaikutukset
Keskustelu: Simo Honkanen, Nesteen ympäristöjohtaja, Ville Uusitalo ja Oma Maa ruokaosuuskunnan edustaja (varmistuu myöhemmin).
10.15
Kahvitauko
10.35 Pääoma tukemassa kestävyyttä  –  Vastuullinen vienti ja sijoittaminen
Jarkko Levänen, apulaisprofessori, kestävyystiede, LUT-yliopisto: Kestävän viennin haasteet ja mahdollisuudet
Keskustelu: Helena Arlander (johtaja, riskienhallinta ja vaikuttavuus, Finnfund), rahoituksen tutkija Jukka Kajan (toimitusjohtaja, Joukon Voima), Jussi Impiö (vanhempi asiantuntija, Demos Helsinki). Haastattelijana Jarkko Levänen.
11.30 Systeeminen muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta – Suomi globaalina toimijana
Sara Lindeman, projektipäällikkö, The New Global: Systeemisen muutoksen tarve ja toimijoiden uudet roolit
Keskustelu: Tukeeko politiikka tarvittavaa muutosta? Sinikka Antila (kauppa ja kehitys -suurlähettiläs, Ulkoministeriö), Sirpa Pietikäinen (euroaparlamentaarikko), Siemenpuu-säätiön edustaja. Haastattelijana Outi Silfverberg.

 

YHYS politiikkadialogi 2018: Julkinen ja tekevä tiede

Katso ohjelma ja tilaisuuden tallenne

Paikka: Pankkisali, Ympäristöministeriö (YM)
Aika: 6.6.2018, klo 9-12.30

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on aina halunnut olla vahvasti mukana tuottamassa merkityksellistä tietoa ympäristöongelmien tunnistamisen ja ratkaisujen tueksi. Hyvä päätöksenteko puolestaan vaatii ympäristökysymysten kokonaisvaltaista ymmärtämistä.

Tänä päivänä tutkimukselta vaaditaan yhä enemmän vaikuttavaa osallistumista ja osallisuutta. Mistä nämä vaateet kumpuavat? Miten ne muuttavat tutkimuksen tekoa ja saavutettavia tuloksia? Miten tutkimus korjaa tutkimusmenetelmiään? Mitä uutta niistä syntyy, jää varjoon tai tulee hyödynnetyksi? Miten säilyttää tutkimuksen teon yllätyksellisyys? Miten parantaa tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua?

Politiikkadialogissa keskusteltiin strategisesti ohjatusta, tekevästä, julkisesta ja vaikuttavasta tieteestä.

Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat YHYS ry:n puheenjohtaja Minna Kaljonen ja Ympäristötiedon foorumin koordinaattori Outi Silfverberg.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seura (YHYS ry), Ympäristötiedon foorumi ja Julkea! –hanke.

 

Politiikkadialogi 2017: Yllättävät yritysvastuut

Katso tilaisuuden tallenteet YouTubessa

Torstaina 15.6.2017 klo 9–12
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Arkadia-rakennus, Sali E.341, Lapuankatu 2, Helsinki

Yritysten yhteiskuntavastuu herättää toiveita ja odotuksia. Voiko yritystoiminta olla vastuullista? Mitä vastuullisuudesta seuraa? Voivatko yritykset olla keskeisessä asemassa kestävän, pitkäjänteisen ja reilun yhteiskunnan tavoittelussa? Miten vastuita jaetaan globaaleilla markkinoilla? Miten julkisen hallinnon tulisi toimia suhteessa vastuullisuuteen? Onko yritysvastuu menetettyä valtaa vai uusia mahdollisuuksia?

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS, Ympäristötiedon foorumi, Yritysvastuuverkosto FIBS ja Aalto-yliopisto kokoavat alan edelläkävijäyrityksiä käymään kriittistä keskustelua yritysvastuun uusista muodoista ja mahdollisuuksista yhdessä hallinnon edustajien ja tutkijayhteisön kanssa.

Tilaisuuden ohjelman löydät täältä: http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/politiikkadialogi-2017/

 

Järjestelytiimi:
Mikko Jalas, Minna Kaljonen,  Kirsi-Marja Lonkila ja Anna Lemström

 

YHYS Politiikkadialogi 2016
Kestävä kulutus ja elämäntavat

Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seura (YHYS ry) järjestää Politiikkadialogin kerran vuodessa yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa. Politiikkadialogi tarttuu ajankohtaisiin ympäristöpolitiikkaa uudistaviin teemoihin edistäen tutkimuksen, päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua.
Vuoden 2016 politiikkadialogi järjestettiin teemalla: “kestävä kulutus ja elämäntavat: missä politiikka?” Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ja sen tavoitteena oli tukea ilmastosuunnitelman 2030 laadintaa. Politiikkadialogi oli myös osa kestävän kehityksen viikkoa ja siihen osallistui lähes 100 tutkimuksen, ministeriöiden, järjestöjen ja yritysten edustajaa.

Julkaisu: Aktiivinen kuluttaja haastaa ilmastopolitiikan

Suomi valmistelee parhaillaan vuoteen 2030 ulottuvaa ilmastosuunnitelmaa, jossa yksi keskeinen pala on arjen ilmastopolitiikka eli päästöjen vähentäminen asumisen, liikkumisen ja syömisen osalta. Julkaisussa pohditaan kuluttajan roolia ilmastopolitiikassa ja ohjauskeinojen valintaa: tulisiko kuluttajia hellästi tuupata oikeaan suuntaan vai ottaa käyttöön erilaisia kulutusta rajoittavia, radikaalimpia keinoja?

Energiankulutuksessa yksityistaloudet on nähty pitkään vain passiivisina toimijoina. Uudet, hajautetut energiamuodot ovat tuoneet kansalaiset aktiivisemmin mukaan energian tuotantoon. Kansalaisten aktiivista energiakansalaisuutta ja vertaisverkostojen toimintaa kannattaa tukea. Näin voitaisiin tehdä mm. edistämällä taloyhtiöiden energiakatselmuksia ja yhteishankintoja.

Kasvispainotteisen ruokavalion edistäminen kannattaa, katsoi asiaa miltä kantilta tahansa. Kuluttajien kiinnostus kasvispainotteista ruokavaliota kohtaan on lisääntymässä, mutta käytännön esteet vaikeuttavat ruokavalion muuttamista vähemmän lihaa kuluttavaksi. Kasvisruoasta onkin tehtävä helppoa ja houkutteleva vaihtoehto ja kuluttajia on tuettava mm. vaatimalla julkisilta ruokapalveluilta vaaditaan enemmän kasvisruokaa ja kasvisvaihtoehtojen parempaa esillepanoa kaupoissa.

Policy brief.
Kooste tilaisuudesta.
Tilaisuuden materiaalit.

Julkaisu on koostettu Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seuran (YHYS ry), Ympäristötiedon foorumin ja ympäristöministeriön 3.6. järjestämän politiikkadialogin pohjalta.

ymptiedfoorumilogo_pieni

ymlogo_pieni

yhyslogo_pieni