Vektorikuvitus. Ihmisiä.
YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Syyskokous etänä 19.11.2020 klo 17

10.11.2020

YHYS ry:n syyskokous pidetään syyskollokvion yhteydessä torstaina 19.11 klo 17:00.

Koronavirustilanteesta johtuen syyskokous järjestetään etänä. Osallistuaksesi kokoukseen ilmoittaudu sihteerille (minna.santaoja@utu.fi) tiistaihin 17.11. mennessä. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostilla Zoom-linkin kokoukseen. Syyskokoukseen tulee ilmoittautua erikseen, vaikka olisit ilmoittautunut kollokvioon.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi;
– valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja heidän varajäsenensä;
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa kokoukseen!

Yst. Minna Santaoja
YHYS ry:n sihteeri

Vektorikuvitus. Ihmisiä.