YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

YHYS ry on ympäristöhaasteiden yhteiskunnallisista ulottuvuuksista kiinnostuneiden tutkijoiden yhteisö, joka edistää ajankohtaista keskustelua kestävyysteemoista. Vakiintuneita toimintamuotojamme ovat vuosittain kesän alkuun ajoittuva ja ajankohtaisia ympäristöpoliittisia teemoja kommentoiva YHYS politiikkadialogi sekä marraskuussa järjestettävä kansainvälinen ja poikkitieteellinen YHYS syyskollokvio. Kollokvion yhteydessä järjestetään myös ohjelmaa alan jatko-opiskelijoille. YHYS myöntää vuosittain Yrjö Haila -gradupalkinnon yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta mielenkiintoisella tavalla edistävälle tutkielmalle sekä osallistuu tutkimusperusteisen kriittisen journalismin Versus-julkaisualustan toimittamiseen. YHYS on myös mukana pohjoismaisessa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen verkostossa, joka järjestää joka toinen vuosi Nordic Environmental Social Science (NESS) -konferenssin.

Tervetuloa osallistumaan ja toteuttamaan monipuolista YHYS-toimintaa!

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

seuraa

twitterissä

YHYS ry on ympäristöhaasteiden yhteiskunnallisista ulottuvuuksista kiinnostuneiden tutkijoiden yhteisö, joka edistää ajankohtaista keskustelua kestävyysteemoista. Vakiintuneita toimintamuotojamme ovat vuosittain kesän alkuun ajoittuva ja ajankohtaisia ympäristöpoliittisia teemoja kommentoiva YHYS politiikkadialogi sekä marraskuussa järjestettävä kansainvälinen ja poikkitieteellinen YHYS syyskollokvio. Kollokvion yhteydessä järjestetään myös ohjelmaa alan jatko-opiskelijoille. YHYS myöntää vuosittain Yrjö Haila -gradupalkinnon yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta mielenkiintoisella tavalla edistävälle tutkielmalle sekä osallistuu tutkimusperusteisen kriittisen journalismin Versus-julkaisualustan toimittamiseen. YHYS on myös mukana pohjoismaisessa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen verkostossa, joka järjestää joka toinen vuosi Nordic Environmental Social Science (NESS) -konferenssin.

Tervetuloa osallistumaan ja toteuttamaan monipuolista YHYS-toimintaa!

YHYS politiikkadialogi on vuosittain järjestettävä seminaari, joka keskittyy ajankohtaiseen, ympäristöpoliittisesti merkittävään ilmiöön. Politiikkadialogin tarkoituksena on vahvistaa eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta tutkijapuheenvuorojen pohjalta.

Vuosittainen syyskollokvio kokoaa eri tieteenalojen tutkijat yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskustelujen äärelle. Syyskollokvio vie akateemista keskustelua eteenpäin kutsumalla kansainvälisesti meritoituneita tutkijoita alustamaan vuosittain vaihtuvaan kattoteemaan kiinnittyvistä näkökulmista.

YHYS järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta.

YHYS tekee pohjoismaista yhteistyötä joka toinen vuosi järjestettävän pohjoismaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen konferenssin puitteissa (NESS, Nordic Environmental Social Science conference).

Versus on maantiedettä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka luo tilaa tieteeseen pohjaavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle.

YHYSin toiminnan tavoitteena on yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aseman esiin nostaminen ja vakiinnuttaminen Suomessa. YHYS osallistuu aktiivisesti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun, ja edistää toiminnassaan eettisiä tutkimuskäytäntöjä ja avointa julkaisemista.