YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Tiedepoliittinen vaikuttaminen

YHYSin toiminnan tavoitteena on yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aseman esiin nostaminen ja vakiinnuttaminen Suomessa. YHYS osallistuu aktiivisesti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun, ja edistää toiminnassaan eettisiä tutkimuskäytäntöjä ja avointa julkaisemista.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenenä seura vaikuttaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK), Julkaisufoorumin (JUFO) sekä Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kokoonpanoon ja toimintaan.

Tärkeää tiedepoliittista yhteistyötä tehdään myös muiden tieteellisten seurojen kanssa. YHYS on osallistunut maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kotimaista julkaisutoimintaa kehittäneeseen Julkea-hankkeeseen (2017-2018), jonka tuloksena perustettiin Suomen Maantieteellisen Seuran (SMS), Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS) kustantama Versus-verkkojulkaisu. Hankkeessa etsittiin uusia käytäntöjä ja luovia ratkaisuja jäsenseuraperustaisen, avoimen, maksuttoman, julkisin varoin tuetun ja pääasiassa suomenkielisen julkaisutoiminnan ylläpitämiseen ja uudistamiseen. YHYS ei julkaise omaa tieteellistä lehteä, mutta tärkeä kotimainen julkaisukanava seuran jäsenille on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran julkaisema vertaisarvioitu Alue ja Ympäristö -tiedelehti.

YHYS ry:n ensimmäinen, pitkäaikainen puheenjohtaja, ympäristöpolitiikan professori Yrjö Haila oli aloitteentekijänä vuosina 1995-2015 toimineessa valtakunnallisessa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkijakoulu YHTYMÄssä. Tutkijakoulu vakiinnutti keskeisesti alan yhteistyöverkostoja ja asemaa kotimaisen tieteen kentällä.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) edistää suomalaisen tiedeyhteisön toimintaa.