YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Versus-foorumi

Versus on maantiedettä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka luo tilaa tieteeseen pohjaavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Versus on kolmen tieteellisen seuran, YHYS ry:n, Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran ja Suomen Maantieteellisen Seuran, yhdessä kustantama verkkojulkaisu, joka edistää alojensa tutkimuksen saavutettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Versuksessa julkaistaan kirjoituksia kolmella palstalla: Tiededebatti, Kriittinen tila ja Gradusta asiaa. Tiededebatti pohjustaa tiedeperustaista keskustelua, jonka ytimessä ovat tutkimuksen pohjalta toimitetut artikkelit ja niihin pyydetyt kommenttipuheenvuorot. Palsta toimii paikkana uusille avauksille yhteiskunnan ja tieteen alueilla sekä eri toimijoiden äänten kohtaamiselle – jopa törmäyksille. Kriittisessä tilassa esitetään tieteestä käsin teräviä ja tarkkaan muotoiltuja puheenvuoroja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Tavoitteena on siten tuoda tieteen käsitteitä osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja avata kapeaa mediakeskustelua laajemmille näkökulmille. Gradusta asiaa on puolestaan tarkoitettu aloittelevien tutkijoiden kanavaksi tuoda äänensä paremmin esiin. Suomessa tehdään vuosittain lukuisia alue- ja ympäristötutkimuksen laadukkaita pro gradu -tutkielmia, joiden tuottamat tulokset jäävät liian vähälle huomiolle niin akatemiassa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Versus järjestää ajoittain tapahtumia, joissa avataan konkreettisia, symbolisia ja virtuaalisia tiloja kriittiselle tiedepoliittiselle tai politiikkatieteelliselle keskustelulle. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta Versus on tärkeä julkaisukanava tiedeperustaiselle viestinnälle.

Versus toimii yhteiskunta- ja luonnontieteellisen alue- ja maantieteen sekä ympäristötutkimuksen dialogisena foorumina.