YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yrjö Haila -gradupalkinto

YHYS järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi. Voittajan saama palkinto on Yrjö Hailan valitsema kirja.

Kilpailussa tutkimusala ymmärretään laajasti eikä kilpailuun ilmoitettavien tutkielmien koulutusohjelmia rajata. Sama koskee tutkielman kieltä. Palkittavien tutkielmien aihepiirejä voivat olla esimerkiksi ihmisen ja (luonnon-)ympäristön välinen vuorovaikutus, kestävyyden määrittelyyn liittyvä problematiikka, luonnonvarojen käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ja kiistat, ilmastonmuutos sekä lajiensuojelu. Palkittavan työn tulee olla korkeatasoinen opinnäyte, ja sen tulee myös puhutella monitieteistä tutkimusyhteisöä ja osaltaan tuottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tietämystä. Tämän lisäksi opinnäytteissä arvostetaan ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja hyviä yhteiskunnallisia käytäntöjä kehittävää otetta.

Kilpailu aukeaa yleensä kesäkuussa ja siihen esitettäviä töitä tulee ehdottaa elokuun puoleenväliin mennessä. Kilpailuun osallistuvien tutkielmien tulee olla yliopiston muodollisesti hyväksymiä päättyvän lukuvuoden aikana (eli 1.8.-30.6.). Vapaamuotoisen hakemuksen voi jättää työn tekijä tai ohjaaja. Työt arvioi ja palkinnon saajan päättää YHYS ry:n johtokunta jättämispäivää seuraavassa kokouksessaan. Palkinto luovutetaan seuran järjestämässä vuosittaisessa syyskollokviossa.

Lue lisää kilpailusta:

 

Yrjö Haila Award for Master’s Thesis

YHYS organizes annually a competition to award an outstanding Master’s thesis. The aim of the competition is to find and reward distinguished thesis from the field of environmental social sciences. The prize has been named after the society’s long-term chair and Finland’s first environmental policy professor, Yrjö Haila. The prize is a book chosen by professor Haila.

In the thesis competition, the research field is understood in broad terms and the disciplines are not limited in advance. There are no limitations on the language of the thesis. An award-winning thesis may deal with, for example, human-environment interactions, problems involved in defining sustainability, the use of natural resources and resulting problems and conflicts, climate change, and species protection. The selected thesis should be of high quality and address a multidisciplinary research audience, as well as produce environmental social scientific knowledge. In addition to this, we are looking for theses that provide solutions to problems and develop good societal practices.

A thesis submitted to the award competition has to be officially approved by the respective universities during the last academic year (i.e. 1.8-30.6) and the deadline for taking part in the competition is mid-August. An informal application can be submitted by the student or the supervisor of the thesis. The submitted thesis will be evaluated by the board of YHYS in the meeting following the submission of theses. The award is delivered at the society’s annual research colloquium.

Read more about the award: