Vektorikuvitus. Puhekuplia.

YHYS Politiikkadialogi 2021 Kestävyyspolkujen kompastuskivet: Millaisia konflikteja ilmasto- ja ympäristötavoitteet kohtaavat?

Keskiviikkona 16.6.2021 klo 10.00 – 12.30
Etälähetys Sofia Future Farmin Sonckin salista

Kevään 2021 YHYS Politiikkadialogi kysyy, millaisia konflikteja ja ristiriitoja Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kiristyminen synnyttää? Millaisia ovat konfliktien ulottuvuudet, osapuolet ja ratkaisumallit?

Ympäristökonflikteja on perinteisesti syntynyt ympäristölle haitallisten hankkeiden ja toimintojen ympärille, ja konflikteilla on ollut tärkeä roolinsa ympäristönsuojelun ja -politiikan kehityksessä. Kun ympäristökysymysten painoarvo on viime vuosina kasvanut, ristiriitojen kohteeksi ovat nousseet myös ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteet. Kiristyvien tavoitteiden konkretisoituminen haastaa vallitsevia käytäntöjä ja törmää risteäviin intresseihin esimerkiksi energiantuotannon, luonnonvarojen ja maankäytön sekä kulutuksen kysymyksissä.

Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus avaa näkökulmia ympäristöongelmien muotoutumiseen, ympäristökonflikteihin, sekä hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. YHYS ry:n ja Ympäristötiedon foorumin järjestämä Politiikkadialogi 2021 kytkee näitä näkökulmia ajankohtaisiin, ilmasto- ja ympäristötavoitteiden esiin nostamiin jännitteisiin ja ristiriitoihin.

Tilaisuudessa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin

  • Millaisia konflikteja ja ristiriitoja Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kiristyminen synnyttää? Miten ne ilmenevät eri sektoreilla?
  • Kompastuuko kestävyysmurros konflikteihin? Onko kestävyysmurroksen hyväksyttävyys ja legitimiteetti pieni vai iso ongelma?
  • Mikä on maankäytön ja maanomistajien rooli kestävyysmurroksessa?
  • Mitä konflikteille tulisi tehdä? Onko reilun siirtymän idea ja sen resurssointi tapa parantaa ympäristöpolitiikan hyväksyttävyyttä ja lieventää jännitteitä?
  • Milloin konflikteja tulisi välttää ja milloin ei? Millaiset kompromissit ovat hyväksyttäviä?
  • Sivuutetaanko konfliktit liian helposti ratkaisuhakuisessa ympäristötutkimuksessa?

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki Ympäristötiedon foorumin sivuilla: https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/kestavyyspolkujen-kompastuskivet-yhys-politiikkadialogi2021/