YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Vektorikuvitus. Käsi piirtää aikajanaa, josta nousee talo ja kasveja.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu 1994 Tampereella. Seura edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimii tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.

YHYSin näkyvimpiä toimintamuotoja ovat tieteelliset seminaarit ja muut yleisötilaisuudet, gradupalkinto sekä Versus-verkkojulkaisu. Tärkeä alan tiedotus- ja keskustelukanava on seuran ylläpitämä yt-ymp -sähköpostilista, jolla on noin 400 tilaajaa. Lisäksi seuralla on Twitter-tili @yhys_ry

Seuran toiminnasta vastaa vuosittain syyskollokvion yhteydessä valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6-10 muuta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin 4 kertaa vuodessa. Johtokunnan kokoonpanossa pyritään sopivassa suhteessa pysyvyyteen ja vaihtuvuuteen sekä alueelliseen edustavuuteen.

YHYS ry:llä on noin 230 jäsentä. Koko jäsenistölle avoimia seuran kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous järjestetään politiikkadialogin yhteydessä, syyskokous kollokvion yhteydessä. Syyskokouksessa valitaan johtokunta seuraavalle kalenterivuodelle sekä vahvistetaan jäsenmaksu ja toimintasuunnitelma. Seuralla on henkilöjäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Jäsen- ja kannatusmaksuista kertyvät tulot käytetään seuran toimintaan yhteiskunta- tieteellisen ympäristötutkimuksen aseman vahvistamiseksi.

Seuran jäsenyys on vahva tuen osoitus kotimaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kehittämiseksi. Jäsenyys tarjoaa monia verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia oman tieteellisen ammattitaidon kehittämiseen. Tule mukaan YHYSin toimintaan – yhdessä on mukavaa!

Johtokunnan jäsenet

ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2024

Pj. Pasi Heikkurinen (LUT-yliopisto)
vpj. Mikko Jalas (Aalto-yliopisto)

Sihteeri, Johanna Hohenthal (LUT-yliopisto)
– varajäsen Anna Härri (LUT-yliopisto)

Aino Rekola (SYKE)
– varajäsen Annika Lonkila (SYKE)

Anna Krzywoszynska (Oulun yliopisto)
– varajäsen Leena Suopajärvi (Lapin yliopisto)

Casi Corinna (Helsingin yliopisto)
– varajäsen Jarkko Levänen (LUT-yliopisto)

Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto)
– varajäsen Irmeli Mustalahti (Itä-Suomen yliopisto)

Minna Santaoja (Lapin yliopisto)
– varajäsen Senja Laakso (Tampereen yliopisto)

Heini Ahtiainen (Euroopan kemikaalivirasto)
– varajäsen Vilja Varho (Luonnonvarakeskus)

Nina Tynkkynen (Åbo Akademi) 

Anni Turunen (Jyväskylän yliopisto)
– varajäsen Riikka Aro (Jyväskylän yliopisto)

YHYS ry puheenjohtajat

Pasi Heikkurinen
Professori, LUT-yliopisto

2023-

Jarkko Levänen

Jarkko Levänen
Apulaisprofessori, LUT-yliopisto

2020-2022

Minna Kaljonen

Minna Kaljonen
Tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus

2017-2019

Pekka Jokinen
Professori, Tampereen yliopisto

2014-2016

Janne Hukkinen

Janne Hukkinen
Professori, Helsingin yliopisto

2011-2013

Yrjö Haila

Yrjö Haila
Professori emeritus, Tampereen yliopisto

1998-2010

Matti Kamppinen
Yliopistonlehtori, Turun yliopisto

1996-1997

Jussi Raumolin
Dosentti, Helsingin yliopisto

1994-1995

Yhdistyksen säännöt

Seuran jäsenrekisterin

tietosuojaseloste

Yt-ymp -listan

tietosuojaseloste

Toimintakertomukset