YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Vektorikuvitus. Käsi piirtää aikajanaa, josta nousee talo ja kasveja.

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu 1994 Tampereella. Seura edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimii tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.

YHYSin näkyvimpiä toimintamuotoja ovat tieteelliset seminaarit ja muut yleisötilaisuudet, gradupalkinto sekä Versus-verkkojulkaisu. Tärkeä alan tiedotus- ja keskustelukanava on seuran ylläpitämä yt-ymp -sähköpostilista, jolla on noin 400 tilaajaa. Lisäksi seuralla on Twitter-tili @yhys_ry

Seuran toiminnasta vastaa vuosittain syyskollokvion yhteydessä valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6-10 muuta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin 4 kertaa vuodessa. Johtokunnan kokoonpanossa pyritään sopivassa suhteessa pysyvyyteen ja vaihtuvuuteen sekä alueelliseen edustavuuteen.

YHYS ry:llä on noin 230 jäsentä. Koko jäsenistölle avoimia seuran kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous järjestetään politiikkadialogin yhteydessä, syyskokous kollokvion yhteydessä. Syyskokouksessa valitaan johtokunta seuraavalle kalenterivuodelle sekä vahvistetaan jäsenmaksu ja toimintasuunnitelma. Seuralla on henkilöjäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Jäsen- ja kannatusmaksuista kertyvät tulot käytetään seuran toimintaan yhteiskunta- tieteellisen ympäristötutkimuksen aseman vahvistamiseksi.

Seuran jäsenyys on vahva tuen osoitus kotimaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kehittämiseksi. Jäsenyys tarjoaa monia verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia oman tieteellisen ammattitaidon kehittämiseen. Tule mukaan YHYSin toimintaan – yhdessä on mukavaa!

Johtokunnan jäsenet

ja henkilökohtaiset varajäsenet vuonna 2021

Pj. Jarkko Levänen, LUT-yliopisto

Vpj. Nina Tynkkynen, Åbo Akademi

Sihteeri, Anna Härri, LUT-yliopisto

– varajäsen Minna Santaoja, Turun yliopisto

Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto
– varajäsen Noora Vikman, Itä-Suomen yliopisto

Leena Suopajärvi, Lapin yliopisto
– varajäsen Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto

Esa Ruuskanen, Oulun yliopisto
– varajäsen Mikko Jalas, Aalto yliopisto

Jani Lukkarinen, Suomen ympäristökeskus
– varajäsen Aino Rekola, Suomen ympäristökeskus

Johan Munck af Rosenschöld, Helsingin yliopisto
– varajäsen Roope Kaaronen, Helsingin yliopisto

Senja Laakso, Helsingin yliopisto
– varajäsen Kamilla Karhunmaa, Helsingin yliopisto

Riikka Aro, Jyväskylän yliopisto
– varajäsen Anni Turunen, Jyväskylän yliopisto

Pieta Hyvärinen, Tampereen yliopisto
– varajäsen Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto

Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
– varajäsen Vilja Varho, Luonnonvarakeskus

YHYS ry puheenjohtajat

Jarkko Levänen

Jarkko Levänen
Apulaisprofessori, LUT-yliopisto

2020-

Minna Kaljonen

Minna Kaljonen
Tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus

2017-2019

Pekka Jokinen
Professori, Tampereen yliopisto

2014-2016

Janne Hukkinen

Janne Hukkinen
Professori, Helsingin yliopisto

2011-2013

Yrjö Haila

Yrjö Haila
Professori emeritus, Tampereen yliopisto

1998-2010

Matti Kamppinen
Yliopistonlehtori, Turun yliopisto

1996-1997

Jussi Raumolin
Dosentti, Helsingin yliopisto

1994-1995

Yhdistyksen säännöt

Seuran jäsenrekisterin

tietosuojaseloste

Yt-ymp -listan

tietosuojaseloste

Toimintakertomukset