Vektorikuvitus. Avattu lehti tai kirja.

Yrjö Haila Award for Master’s thesis

YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yrjö Haila Award for Master’s thesis

29.5.2024

The Finnish Society for Environmental Social Science (YHYS) organizes annually a competition to award outstanding Master’s thesis. The aim of the competition is to find and reward distinguished thesis from the field of environmental social sciences. The prize has been named after the society’s long-term chair and Finland’s first environmental policy professor, Yrjö Haila.

In the thesis competition, the research field is understood in broad terms and the disciplines are not limited in advance. There are no limitations on the language of the thesis. Award-winning thesis may deal with, for example, human-environment interactions, the use of natural resources and resulting problems and conflicts, climate change, and species protection. The society’s board decides on the awarded thesis. The selected thesis should be of high quality and address a multidisciplinary research audience, as well as produce environmental social scientific knowledge. In addition to this, we are looking for thesis that are societally important, provide solutions to problems and develop good societal practices.

Thesis submitted to the award competition have to be officially approved by a Finnish university during the last academic year (i.e. 1.8.2023-30.6.2024). Also, thesis from non-Finnish universities will be accepted, but in these cases the thesis must have a Finland focus. An informal application can be submitted by the student or the supervisor of the thesis. The applications are addressed to the society’s secretary (johanna.hohenthal@lut.fi). The deadline for applications is this year August 18th.

The application should include:

– a brief statement of reasons for participating in the competition

– thesis abstract

– the thesis examiner’s statement

– the URL of the thesis or another method for accessing the thesis

– the contact details of the Master’s thesis author

– please mention in your application whether or not you agree on your name and thesis to be published in YHYS communications

The submitted thesis will be evaluated by the board of YHYS. The winner will be contacted personally, and the award is delivered at the society’s annual research colloquium in November.

*****

Osallistu Yrjö Haila -gradukilpailuun!

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi.

Kilpailussa tutkimusala ymmärretään laajasti eikä kilpailuun ilmoitettavien tutkielmien koulutusohjelmia rajata. Sama koskee tutkielman kieltä. Palkittavien tutkielmien aihepiirejä voivat esimerkiksi olla ihmisen ja (luonnon-)ympäristön välinen vuorovaikutus, luonnonvarojen käyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat ja kiistat, ilmastonmuutos sekä lajiensuojelu. Päätöksen palkittavasta työstä tekee seuran johtokunta. Palkittavan työn tulee olla korkeatasoinen opinnäyte, ja sen tulee myös puhutella monitieteistä tutkimusyhteisöä ja osaltaan tuottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tietämystä. Tämän lisäksi opinnäytteissä arvostetaan yhteiskunnallista merkittävyyttä, ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja ja hyviä yhteiskunnallisia käytäntöjä kehittävää otetta.

Kilpailuun osallistuvien opinnäytetöiden tulee olla joko suomalaisen tai muunmaalaisen yliopiston muodollisesti hyväksymiä päättyvän lukuvuoden aikana (eli 1.8.2023-30.6.2024). Jos opinnäytetyön on hyväksynyt ei-suomalainen yliopisto, niin tutkielman aihepiirin tulee linkittyä selkeästi Suomeen. Vapaamuotoisen hakemuksen voi jättää työn tekijä tai ohjaaja. Hakemukset osoitetaan seuran sihteerille (johanna.hohenthal@lut.fi).  Hakemusten takaraja on tänä vuonna 18.8.2024.

Hakemukseen liitetään:

– lyhyt vapaamuotoinen perustelu kilpailuun osallistumisesta

– työn tiivistelmä

– työstä annettu lausunto

– verkko-osoite tai muu tapa, jolla seuran johtokunta saa koko työn käyttöönsä

– graduntekijän yhteystiedot

– mainitsethan hakemuksessasi, saammeko julkaista nimesi ja työsi viestintäkanavissamme

Työt arvioi ja palkinnon saajan päättää YHYS ry:n johtokunta. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto luovutetaan seuran järjestämässä vuosittaisessa tutkimuskollokviossa marraskuussa.

Vektorikuvitus. Avattu lehti tai kirja.