Vektorikuvitus. Puunlehden näköinen sulkakynä kirjoittamassa paperille.
YHYS ry logo

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

Yhteiskuntatieteellisen

ympäristötutkimuksen

seura ry

YRJÖ HAILA -GRADUPALKINNOSTA KILPAILEE 12 TYÖTÄ

1.10.2018

Yrjö Haila –gradupalkinto 2018

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran gradukilpailuun jätettiin määräaikaan 30. syyskuuta 2018 mennessä 12 ansiokasta pro gradu –tutkielmaa kahdeksasta yliopistosta. Tutkielmista yhdeksän on kirjoitettu englannin, kolme suomen ja yksi ruotsin kielellä. Tutkielmien aiheet ja niiden edustamat oppiaineet kuvaavat hyvin yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen monialaisuutta.

Kilpailutöiden arvioitsijoina toimivat tänä vuonna akatemiatutkija Esa Ruuskanen Oulun yliopistosta ja tutkimuskoordinaattori Riikka Aro Jyväskylän yliopistosta. Voittaja julkistetaan YHYS-kollokviossa Rovaniemellä 22. marraskuuta, jolloin emeritusprofessori Yrjö Haila luovuttaa valitsemansa palkintoteoksen kilpailun voittajalle.

Gradukilpailuun osallistuvat työt:

Mohammad Imangholiloo, Helsingin yliopisto, Department of Forest Sciences
Utilizing Sentinel-1A SAR Images for Land Cover Mapping with Machine Learning Methods (abstrakti verkossa)

Jonas Kujanpää, Åbo Akademi, offentlig förvaltning
Utvecklingen av avfallsmarknaden – En fallstudie mellan Sverige och Finland med fokus på materialåtervinning

Mikael Kujala, Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia
Kaivinkoneita, demoneita ja harmonian kahlitsemia. Balin Benoa-lahden matkailukehityskonflikti ja sen paikallinen esitys etnisten symbolien kautta.

Pekka Kuusela, Helsingin yliopisto, kehitysmaatutkimus
Politics of Rationalism. Development in the Making in Peri-Urban Cambodia.

Marianne Leino, Turun yliopisto, yleinen valtio-oppi
Purposes and restrictions for transparency in the Paris Agreement era of the climate regime: A content analysis of Parties’ submissions in the negotiations on the implementation guidelines for the transparency framework under the Paris Agreement. (ei saatavilla sähköisesti)

Opri Orenius, Itä-Suomen yliopisto, Environmental policy / natural resource governance
Local implementation of household plastic waste recycling policies and their role in building circular economy

Virpi Pakarinen, Itä-Suomen yliopisto, ympäristöpolitiikka
Strategies and Collaboration in Developing Sustainable Village Tourism. Study in Finland and Bali, Indonesia.

Jenni Sademies, Helsingin yliopisto, ympäristönsuojelutiede
Kasvu-uskoa, vihreää kasvua ja kasvukritiikkiä – Talouskasvu 2000-luvun suomalaisessa ympäristökeskustelussa

Antti Seppälä, Helsingin yliopisto, environmental change and policy
Bridge over troubled water – The role of intermediaries in diffusing solar power in Finland

Tiia Tanskanen, Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan opintosuunta
Gender mainstreaming in a water intervention: women’s experiences in Sre Chea Commune in rural Cambodia

Anni Turunen, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka
Jyväskyläläisten etänaismetsänomistajien luontosuhde ja metsänomistajuus

Emilija Veselova, Aalto, Collaborative and industrial design
Ethic and Collaborative Design: Implications for Research and Practice

Vektorikuvitus. Puunlehden näköinen sulkakynä kirjoittamassa paperille.